visie & missie

Ga hier naar de vernieuwde website van mijn praktijk: www.praktijksensus.com

Visie:
Zelf geloof ik dat bevrijding van pijn en lijden absoluut mogelijk is. Dit vertel ik zo stellig vanuit persoonlijke ervaring en ervaring met vele cliënten die ik blijvende positieve veranderingen heb zien ondergaan waarbij ze mij dit ook iedere keer weer zelf bevestigd hebben.
Ik geloof in een creatieve levenskracht die altijd in beweging is, een verbindende innerlijke kracht die eenieder in zich draagt.
Ondanks tegenslagen en moeilijkheden, vaste overtuigingen, herhaling van patronen en vaak wegebbende hoop, ondanks dat je het niet meer weet en je de moed soms hebt opgegeven, is er op elk moment de mogelijkheid om een

It is a trying job for any person to be a good paper author. Papers are written in order to perform business and market awareness, and to help the executive. In order to develop into a fantastic paper author you have to have understanding about how a essay writing services paper ought to be written and when it comes to this type of job a person should understand his thoughts. It is an important duty, as it helps individuals develop their abilities in the business of market and business. You’ll have to read on about different elements of being a newspaper writer and find out about the techniques that you need to practice so as to turn into a fantastic paper author.

weg vinden naar een verhelderende en positieve verandering. Het ombuigen van belemmerende overtuigingen en patronen naar een beter leven, veranderend vanuit eigen kracht, waarbij het ervaren van liefde en de verbinding de kern is. Soms is daar een stuk begeleiding of ondersteuning bij nodig.
Misschien zijn referenties het beste voorbeeld.

Mijn visie is holistisch, waarbinnen de psyche een grote rol speelt, zowel  bij het denken, het voelen, de emoties en de ervaring van het lichaam. Niet alleen bewust, maar vooral onbewust.
Zoals uit vele onderzoeken is gebleken, functioneren wij voor 95-98% onbewust (op de automatische piloot) vanuit opgeslagen ervaringen en herinneringen. Ons onderbewustzijn reageert bovendien vele malen krachtiger en sneller dan ons bewustzijn. Voordat we denken een bewuste keuze te hebben gemaakt, heeft ons onderbewustzijn ons daar al gebracht en was het in feite dus al een onbewuste keuze.
Zelfs al vóór de geboorte (bijv. in de baarmoeder) kun je tijdens je ontwikkeling beïnvloed worden door complicaties, moeilijkheden en tegenslagen door bijv. een zieke of gestreste moeder, door complicaties in het gezin met zijn geschiedenis van familiegeneraties en door allerlei andere beïnvloedende omgevingsfactoren (bijv. milieu, leefomgeving) die spanning geven.
Deze complicaties, moeilijkheden of tegenslagen kunnen momenten, periodes en zelfs een leven lang invloed uitoefenen, meestal door onbewust vastgezette overtuigingen en patronen die zich gevormd hebben en die wij vaak niet lijken om te kunnen buigen ook al hebben we besef hiervan (inzicht op denkniveau). Overtuigingen en gewoontes geven een soort zekerheid en bescherming, maar zetten ons tegelijkertijd vast, vooral als ze niet meer nodig zijn. Ze beperken ons dan.
Trauma’s zetten zich zelfs vast op cel-niveau is door wetenschappelijk onderzoek gebleken, maar ook weer veranderbaar/herstelbaar. Toch is ombuiging met de juiste begeleiding mogelijk. De menselijke geest en het menselijk lichaam zijn flexibel en veerkrachtig.

Mijn begeleiding is er om inzicht en helderheid te ervaren op een diepere laag. Niet enkel stilstaand bij het symptoom of een patroon van gedrag en denken, maar reikend naar de dieper liggende oorzakelijke ervaringen en overtuigingen die zich hebben gevormd en vastgezet, vooral op onbewust gevoelsniveau. Dit werkt krachtig en geeft een bijzondere blijvende verlichting en opluchting.
Wat vastzit kan deblokkeren, waardoor er vaak spontane veranderingen kunnen ontstaan en dingen sneller in beweging worden gezet. Met meer energie, vertrouwen en vreugde kan men weer dingen zien, aandurven, oppakken en bepalen met een vernieuwd gevoel van eigenwaarde en vanuit meer balans.

Missie:
Ik werk vanuit mijn hart. Mijn missie is om mensen te inspireren waardoor ze gemotiveerd raken, om ze vervolgens te begeleiden naar bevrijding van blokkades en ontdekking van de eigen innerlijke kracht en waarden die eenieder in zich draagt….naar een beter leven veranderend vanuit eigen kracht. Eenieder heeft alles zelf in zich wat nodig is. Liefde en verbinding is de kern.
Ik denk en voel vanuit de mogelijkheid in plaats van de onmogelijkheid, vanuit de sterke en krachtige kanten die eenieder heeft, in plaats van de minder sterke kanten die we in ons dragen en…deze laatsten kunnen anders bezien en ervaren worden.
De referenties zijn het beste voorbeeld.

Voor een afspraak kunt u naar de contact-pagina en het intake-formulier.

Psychotherapie, rotterdam, randstad, den haag, Gouda, hillegersberg, psychologie. Therapie, coaching, begeleiding, psychiatrie, holistisch begeleiding. Psychotherapie, psychotherapie, psychotherapie, coaching, coaching, coaching. loopbaancoach, loopbaancoach, loopbaancoach,Psychotherapie, rotterdam, randstad, den haag, Gouda, hillegersberg, psychologie. Therapie, coaching, NDE, NDE, NDE, BDE, BDE, BDE, BDE, BDE, BDE, BDE, BDE, HSP, HSP, HSP, HSP, HSP, HSP, HSP, HSP, hoogbegaafd, hoogbegaafd, hoogbegaafd, hoogbegaafd, hoogbegaafd, angsten, angsten, angsten, angsten, stress, stress, stress, stress, stress, burnout, burnout, burnout, burnout, burnout, laag zelfbeeld, laag zelfbeeld, onzekerheid, onzekerheid, onzekerheid, verlies, verlies, verlies, verlies, rouw, rouw, rouw, rouw, rouw, scheiding, scheiding, scheiding, scheiding, begeleiding, psychiatrie, holistisch begeleiding. Psychotherapie, psychotherapie, psychotherapie, coaching, coaching, coaching. loopbaancoach, loopbaancoach, loopbaancoach,Psychotherapie, rotterdam, randstad, den haag, Gouda, hillegersberg, psychologie. Therapie, coaching, NDE, NDE, NDE, BDE, BDE, BDE, BDE, BDE, BDE, BDE, BDE, HSP, HSP, HSP, HSP, HSP, HSP, HSP, HSP, hoogbegaafd, hoogbegaafd, hoogbegaafd, hoogbegaafd, hoogbegaafd, angsten, angsten, angsten, angsten, stress, stress, stress, stress, stress, burnout, burnout, burnout, burnout, burnout, laag zelfbeeld, laag zelfbeeld, onzekerheid, onzekerheid, onzekerheid, verlies, verlies, verlies, verlies, rouw, rouw, rouw, rouw, rouw, scheiding, scheiding, scheiding, scheiding, begeleiding, psychiatrie, holistisch begeleiding. Psychotherapie, psychotherapie, psychotherapie, coaching, coaching, coaching. loopbaancoach, loopbaancoach, loopbaancoach