Agenda

Ga hier naar de vernieuwde website van mijn praktijk: www.praktijksensus.com

FAMILIE, -ORGANISATIE -EN STRUCTUUR OPSTELLINGEN 2018

Wil je persoonlijke thema’s uitwerken?
Heb je een brandende vraag waar geen duidelijk antwoord op is?

1:
In DJOJ (http://www.djoj.nl/) Rotterdam, Zoetermeer en Arkel is er mogelijkheid om opstellingen te begeleiden.
Iedere deelnemer zal iets mee naar huis nemen vanuit deze ervaring, zowel als een eigen thema’s uitgewerkt kan worden, als door gedane representaties en observaties, waarbij jouw gevoel van veiligheid en warmte met (indien nodig) goede nazorg, voor mij belangrijke aandachtspunten zijn.
Voor mijn werkwijze zie referenties: https://praktijksensus.com/referenties/

2:
Met het oog op privacy zijn ook één op één opstellingen mogelijk, waarbij ik als begeleider de representaties uitvoer. Deze opstellingen werken net zo krachtig als opstellingen met meerdere representanten.
De prijs is hetzelfde als een therapeutische sessie. Zijn er meerdere deelnemers (familieleden of partners) dan gelden dezelfde prijzen als van de relatie -of groepstherapie.
Indien er meerdere opstellers nodig zijn, zal dit gebeuren door professionele en ervaren begeleiders. Daarvoor zal een meerprijs worden berekend.

Systemische opstelling werken niet alleen deblokkerend en helend voor degene die de vraag stelt en waar de opstelling voor wordt gedaan, maar ook voor de deelnemende representanten en toeschouwers. Eenieder kan inzichten opdoen en persoonlijke stukken uitwerken.
Het is bekend dat daar waar andere therapie- en coachingsvormen geen of weinig heil brengen  opstellingen hun helende kracht kunnen tonen, ook als aanvulling op reeds beleefde therapie of coaching. 

Opstellingen, familieopstellingen, organisatieopstellingen, structuuropstellingen, Hellinger, systemische opstellingen, Bert hellinger, Frans Ruppert,  familieopstellingen, energetisch werken, fenomenologisch werken, opstellingen van het verlangen, familieopstellingen, problemen, vragen, antwoorden op vragen, Frans Ruppert, Bert Hellingerfamilieopstellingen, familieopstellingen, familieopstellingen, organisatieopstellingen, organisatieopstellingen, organisatieopstellingen, organisatieopstellingen, organisatieopstellingen, organisatieopstellingen opstellingen van het verlangen opstellingen van het verlangen opstellingen van het verlangen